S1E2 – Hitta balansen – Kontakt, Stöd & Följsamhet

Följer hästen med i svängarna? Patrik om ledande tygeltag, liksidighet, stöd och kontakt.

Checklista:

  • Du har samma kontakt i båda tyglarna
  • Du kan lätt böja och ställa hästen åt båda hållen med samma kontakt
  • Hästen bär sig själv även i en lång och låg form