S1E1 – Hitta balansen – Takt & tempo

Patrik om takt och tempo. Han avslöjar också att han pratar mycket med sina hästar hur han hjälper dem att hålla balansen.

Checklista:

  • Du kan växla mellan lättridning och nedsittning, takten och tempot är ändå densamma
  • Hästen är väl framme för skänkeln och kan med små hjälper byta gångart
  • Du kan bibehålla takten i raka och böjda spår, också i övergångar, tempoväxlingar och vändningar