S4E5 – Piruetter

Patrik visar och förklarar hur man rider piruetter i galopp

Checklista:

  • Säkerställ den samlade galoppen på en rak linje innan du börjar med piruetter
  • Kontrollera att du kan släppa skänkeln i samlad galopp
  • Stäm av och samla galoppen innan piruetten
  • Gör piruetten lite större i början