S1E6 – Utveckla ridbarheten – Samling och bärighet

Checklista:

  • Innan du inleder arbetet med samling genomför hästen grundarbetet med lätthet
  • Du kan reglera samlingsgraden beroende på hästens utbildningsnivå
  • Du kan ta tillbaka hästen utan att takten går förlorad
  • Ur den samlade rörelsen kan du enkelt rida framåt igen utan att hästen förlorar sin bärighet